top of page

ENERGIANSÄÄSTÖLASIT

Lämpöä eristävät energiatehokkaat ikkunat

Ikkunalasin merkitys lämmöneristyksessä kasvaa. Huomioimme toiminnassamme ja tuotteissa jatkuvasti tiukentuvat energia- ja ympäristövaatimukset.

Valikoimassamme on useita ikkunalaseja, joiden mitattu energiatehokkuus (U-arvo) on markkinoiden kärkeä.

U-ARVO

U-arvolla mitataan ikkunalasin energiatehokkuutta. Mitä pienempi

U-arvo, sen energiatehokkaampi lasi on. U-arvo kertoo, kuinka paljon watteina energiaa lasi läpäisee neliömetriä kohden kun lämpötilaero on yksi aste.

MAHDOLLISUUDET

Energiasäästölasin käsittelyyn on monia tapoja pinnoituksesta ja laminoinnista koristemaalaukseen ja hopeointiin. Energiansäästölasit mahdollistavat esimerkiksi suurten ja avarien tilojen toteutukset ilman, että energiatehokkuus kärsisi.

LÄMMÖNERISTÄVYYS

Lämmöneristävyys ikkunoissa on nykyaikaisessa rakentamisessa merkittävässä asemassa, sillä kokonaisenergian kulutusta saadaan hyvällä suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla alennettua merkittävästi.

bottom of page